Dotacje

Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Celem projektu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 000,00 PLN

Grantobiorca: USŁUGI PRZEWOZOWE DĄBEK KRZYSZTOF

Kwota grantu: 74425,26 ZŁ